CITF

聯絡方法

 • 建造業議會總辦事處

  香港九龍觀塘駿業街56號中海日升中心38樓
  電話: (852) 2100 9000
  傳真: (852) 2100 9090

 • 建造業創新及科技基金秘書處

  香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期二座辦公大樓29樓
  電話: (852) 2100 9000
  傳真: (852) 2100 9090

  電郵: citf@cic.hk

Last Updated: 2019-01-16 18:06:45